Inne Usługi

 
 
INNE USŁUGI
 
CENNIK
 
 
DRUKOWANIE CZARNE


0,40
 
 
DRUKOWANIE W KOLORZE


0,80
 
 
SKANOWANIE


1,00
 
 
PRZEGRYWANIE ZDJĘĆ Z KARTY PAMIĘCI NA PŁYTĘ CD LUB DVD


2,00