O Firmie

"USŁUGI KOMPUTEROWE"ANDRZEJ BURDZY
UL. MICKIEWICZA 12
37-420 RUDNIK NAD SANEM
tel. 692-057-942
e-mail: andrzejburdzy2@wp.pl